vaandel kmvb nbta

 

HOME

Geschiedenis, doel en werking van NBTA BELGIUM in de schoot van het KMVB-NATIONAAL en KMVB-OOSTVLAANDEREN.

Eind de jaren 1980 werd er in het nationaal muziekverbond gezocht naar de mogelijkheid om de majorette disciplines een nieuwe stimulans te geven en de werking te verbeteren.
Deze kwam er door de internationale werking in het KMVB en de Nederlandse directeur van NBTA-Europa Harie Gossing die het KMVB voorstelde lid te worden van NBTA-EUROPA.
Het bestuur van het KMVB nationaal  onder voorzitterschap van Mr. Maurice Torrekens  nam dit voorstel aan en duidde Mr. Antoine Van den Eede, bestuurder van het KMVB en afgevaardigde voor het Koninklijk muziekverbond Oost-Vlaanderen aan als coördinator voor de majorette activiteiten en vertegenwoordiger van het KMVB bij NBTA-EUROPA.
Belangrijke datums in de werking van NBTA.
Op het jaarcongres KMVB  van 10 mei 1990 stelt  de directeur van NBTA-EUROPA  aan het KMVB voor lid te worden van NBTA-EUROPA.
Op 12 mei 1990 bevestigd Mr. Torrekens ons lidmaatschap bij NBTA-EUROPA.
Op 10 juli worden wij officieel uitgenodigd  op het congres van NBTA-EUROPA te Barcelona Spanje.
Op 28-29 september 1990 worden wij officieel lid van NBTA-EUROPA.
Wij hebben de verplichting jaarlijks aanwezig te zijn op de jaarvergadering en mee te werken in de technische commissie van NBTA-Europa.
Wij moeten proberen eigen jury leden te vormen die na examen bij NBTA-EUROPA kunnen jureren op de internationale wedstrijden.
In 1991 nemen wij voor het eerst deel  aan een E.K. TWIRLING in Lyon-Frankrijk.
In 2003  probeert VLAMO het lidmaatschap  van NBTA BELGIE  over te nemen.
Dit lukt niet en op het jaarcongres 2004 in Eindhoven bevestigd de vergadering van NBTA Europa het vertrouwen  in het KMVB en de huidige leiding van NBTA-BELGIUM.
In 2005  na de wijzigingen in het cultuur decreet en de stopzetting van de nationale manifestaties in het KMVB  NATIONAAL word de werking van NBTA overgedragen aan het KMVB-OVL.
Voorzitter van het KMVB- OVL word Mr.  Antoine Van den Eede.
Coördinator van NBTA BELGIUM  word dan de ondervoorzitter van het  KMVB-OVL, Mr.  Rik Van den Eede.
Dit is tot op heden zo gebleven.

Structureel in het geheel van het KMVB  NATIONAAL  was NBTA-BELGIE  samen met de muziekcomissie  een onderdeel van het KMVB
.De praktische uitvoering (organiseren van kampioenschappen, cursussen e.d. word toevertrouwd aan de coördinator van deze groepen.
Voor NBTA  was dat Antoine Van den Eede, bestuurder van KMVB voor OVL.
Nu is dat Rik Van den Eede, ondervoorzitter in OVL.
Hij moet steeds de raad van bestuur op hoogte houden van wat er gebeurd.
Hij kan om zijn activiteiten te organiseren  medewerkers aantrekken uit deze sector om eventueel hier mede een werkgroep samen te stellen.
Het financieel gedeelte gebeurd steeds door de penning meester van het KMVB(vroeger nationaal Mr. Stiers nu in OVL. Mr. Freddy Van Belle)

Lang leve NBTA België.
De voorzitter
Antoine Van den Eede